ایرانول D-7000

در انبار

ایرانول D-7000 با استفاده از روغن پایه پارافینیک حاصل از پالایش برشی از نفت خام و مواد افزودنی مناسب مصرف در موتورهای دیزلی سنگین در شرایط آب و هوایی ایران