روغن دنده بهران بردبار

در انبار

روغن دنده بهران بردبار ، روانکار مخصوص دنده های صنعتی با خاصیت کاهش اثر فشار ( EP ) برای مصرف در جعبه دنده دستگاه های صنایع مختلف تولید می شود.