واسکازین بهران سمند 85W90

در انبار

واسکازین بهران سمند 85W90 ، روغن دنده مرغوب است که با درجات گرانروی مختلف، تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی