بهران مقاوم K

در انبار

بهران مقاوم K ، روغن چند منظوره ای است که برای روانکاری ماشین ابزار ( دستگاه های کشویی، دنده و هیدرولیک ) تولید می شود.