بهران آذرخش ویژه 10

در انبار

بهران آذرخش ویژه 10 ، روغن موتور دیزلی مرغوب است که برای روانکاری موتور های سوپر شارژ و توربو شارژ ماشین آلات سنگین راه سازی پیشنهاد می شود.