ایرانول 16000

در انبار

این محصول(ایرانول 16000) که مطابق با یکی از بالاترین سطوح کارآیی API تولید گردیده است ،جهت مصرف در خودروهای بنزینی تاسال 2004 میلادی و دیزلی سوپر شارژ