واسکازین بهران سمند ویژه 85W140

در انبار

واسکازین بهران سمند ویژه 85W140 ، روغن دنده مرغوب است که با درجات گرانروی مختلف، تهیه شده و برای روانکاری سیستم انتقال نیروی دستی انواع خودروهای بنزینی و دیزلی